Group 787

1. Analyse

Initeam voert een analyse uit van de bestaande bedrijfsprocessen en IT-omgeving. Hierbij brengen wij uw huidige werkwijze in kaart en stellen we deze kritisch in vraag, rekening houdende met de vooropgestelde doelstellingen.

Group 671

2. Advies

Initeam biedt oplossingen die onze klanten tijd, ruimte en geld opleveren. Als IT-bedrijf profileren wij ons als een partner die meedenkt op lange termijn, rekening houdende met de kosten en baten. Onze consultants bieden advies en bieden, in samenspraak met u, richting.

Transactionele communicatie

3. Ontwikkeling & feedbackrondes

We vertrekken steeds vanuit een - zelf ontwikkelde - basis en verschillende modules die we combineren. Deze basisfuncties breiden we eventueel verder uit met specifieke maatwerkoplossingen. Dit proces gaat gepaard met periodieke feedbackrondes om de vorderingen te evalueren en de verwachtingen opnieuw op mekaar af te stemmen.

Group 663

4. Implementatie

Implementatie van de nieuwe bedrijfssoftware gebeurt altijd volgens een duidelijk plan en bewezen methodes, ondersteunt door de juiste mensen. Zo garanderen wij kwaliteit en een succesvolle implementatie van de nieuwe software en bijhorende componenten.

Middel 26

5. Blijvende updates & ondersteuning

Nieuwe ERP-software is een investering die moet opleveren. Dankzij onze persoonlijke en zorgvuldige ondersteuning zorgen we voor een optimaal gebruik, ook op lange termijn.

ERP Software op maat van uw bedrijf

ERP staat voor Enterprise Resources Planning. In gewone mensentaal is dit één softwarepakket die alle processen en informatie van uw bedrijf centraliseert. Alle belangrijke operationele, commerciële en financiële informatie bevindt zich op één database en is met elkaar gekoppeld. Dit zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering die de onderneming tijd en kosten bespaart.

Niet iedereen kan zich vinden in een standaardoplossing. Met op maat gemaakte oplossingen vertalen wij uw succesvolle manier van ondernemen naar de meest geschikte ERP-software.

We vertrekken steeds vanuit - zelf ontwikkelde - basisfuncties en bouwstenen die we hergebruiken en combineren. Zo komen we snel tot het gewenste resultaat.

Groepsfoto over ons