Wat is de NIS2-richtlijn?

De NIS2-richtlijn is een belangrijke Europese wetgeving die gericht is op het verbeteren van de cybersecurity binnen de lidstaten. Deze richtlijn vervangt de eerdere NIS-richtlijn en legt strengere eisen op aan bedrijven en organisaties die essentieel zijn voor de kritieke infrastructuur. De initiële richtlijn legde de basis voor de verhoging van de algehele cyberbeveiliging binnen de EU. Gezien de snelle evolutie in de cyberdreigingen en technologische ontwikkelingen, werd het noodzakelijk om deze richtlijn te herzien en uit te breiden. NIS2 brengt strengere beveiligingsmaatregelen en breidt de lijst van kritieke sectoren uit die onder de regelgeving vallen.

Europe g3113f3894 1280

Wanneer wordt de NIS2-richtlijn wetgeving in België

  • 17 oktober 2024: Verplichte implementatie en naleving van NIS2 door alle relevante Belgische entiteiten. Verwacht wordt dat tegen het einde van dit jaar alle betrokken sectoren volledig moeten voldoen aan de nieuwe eisen.

Belang van NIS2-compliance

De afgelopen jaren hebben bedrijven snel digitale tools en oplossingen geïntegreerd. Dit heeft geresulteerd in een sterke digitale connectie met zowel klanten als leveranciers. Hoewel deze digitale omslag zorgt voor grotere efficiëntie, brengt het ook de uitdaging met zich mee om alles op een veilige manier te beheren. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van cyberincidenten. Cybercriminelen maken steeds inventiever gebruik van de nieuwste technologieën, waaronder AI. Daarom is het essentieel voor elk bedrijf om een gedegen cybersecurityplan te hebben.

Door proactief te werken aan NIS2-compliance, kunnen bedrijven niet alleen boetes vermijden, maar ook hun algehele cybersecurity versterken, waardoor ze beter beschermd zijn tegen toekomstige bedreigingen.

INT FOT 23 12 S1 Corporate Fotos15 Tal 17

Wie moet er aan de NIS2-richtlijn voldoen?

De NIS2-richtlijn is van toepassing op middelgrote en grote entiteiten uit een scala aan sectoren die van cruciaal belang zijn voor de economie en de samenleving. Hieronder vallen onder andere aanbieders van openbare elektronische-communicatiediensten, digitale diensten, afvalwater- en afvalbeheer, de vervaardiging van kritieke producten, post- en koeriersdiensten, voedingsbedrijven, en medische bedrijven.

Over het algemeen is de richtlijn van toepassing op grote en middelgrote bedrijven met 50 of meer medewerkers of een balanstotaal van ten minste 10 miljoen euro. Initeam adviseert ook (kleinere) bedrijven om een cyberveiligheidsplan op te stellen en zich te beschermen tegen toenemende digitale bedreigingen.

Ook NIS2-compliant worden?

Verzeker de continuïteit van uw onderneming!