terug

De nieuwe Valumat wetgeving

Op 1 januari 2021 gaat de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen van start. De overheid verplicht producenten en invoerders om verantwoordelijkheid te nemen voor de recyclage van de vermarkte producten, in dit geval matrassen. Producenten/invoerders kunnen zich aansluiten bij Valumat hiervoor. Als deelnemer aan Valumat hoeft u zich geen zorgen te maken over de wettelijke verplichtingen. Voorbeelden van soortgelijke organisaties zijn Recupel en Bebat.

Wat betekenen de Valumat verplichtingen nu voor een fabrikant, groothandel of winkel?

In samenspraak met Valumat stelden we een reeks aanbevelingen op voor onze klanten. Hierbij maken we een onderscheid tussen enerzijds de fabrikanten/groothandels en anderzijds de retailers.

Delen op

Insights

Valumat

Fabrikant/groothandel

De fabrikant/groothandel verkoopt matrassen aan de retailers (B2B). De fabrikant/groothandel vermeldt het bedrag van de valumatbijdrage best per factuurlijn en drukt ook een totaal af. Dit zorgt voor transparantie en gebruiksgemak bij de retailer. Producenten die elektronische facturen (UBL/PEPPOL) versturen, moeten de Valumatbijdrage correct toevoegen, zodat de verwerking van de inkoopfacturen bij de retailer geautomatiseerd blijft.

In de catalogus/prijslijst (gedrukt, digitaal of aangeboden via EDI) raden we aan om met een inkoopprijs exclusief Valumat te werken. Wanneer de fabrikant/groothandel een adviesprijs meegeeft, is deze inclusief Valumat, omdat de retailer op deze manier wil werken (zie verder). Voor de boekhouding wordt, best-practice, een aparte grootboekrekening gebruikt voor de Valumatbijdrage. Bij facturen met korting contant, wordt de korting contant berekend op het bedrag exclusief Valumat, net zoals met andere eco-bijdragen. Op Valumat is 21% btw verschuldigd.

Retailer

De retailer verkoopt matrassen aan eindklanten, zowel aan professionelen als particulieren. De retailer is verplicht de Valumat door te rekenen aan zijn klanten. Maar de winkel is niet verplicht het bedrag apart te vermelden. Retailers geven de voorkeur om hun verkoopprijs inclusief Valumat te berekenen. Dit betekent dat er voor de retailer naar prijsetiketten, website, facturatie, … niets wijzigt. Een gevolg is wel dat, boekhoudkundig, de Valumatbijdrage op de normale omzetrekening komt.

Op de inkoopfactuur van de leverancier, staat de Valumatbijdrage apart vermeld. Bij het boeken van deze factuur, kan de retailer dit bedrag op een aparte grootboekrekening plaats. Als de leverancier zijn factuur op een correcte manier via EDI stuurt (UBL/PEPPOL), kan de retailer deze automatisch verwerken als zijn software dit toelaat.

Aangifte

Firma’s aangesloten bij Valumat zijn verplicht om deze bijdrage + 21% btw aan te rekenen aan hun klanten. Bij een intracommunitaire levering vervalt deze verplichting.Alle vermarkte matrassen, moeten éénmaal per jaar aan Valumat worden aangegeven. Dit gebeurt door ofwel de fabrikant/groothandel, ofwel door de retailer, voor matrassen in het buitenland aangekocht. Valumat maakt hiervoor een factuur op. Meer info op de website van Valumat: https://valumat.be