terug

CDS automaten

CDS is in eerste instantie een servicebedrijf. Doorheen de jaren bouwde het bedrijf een expertise op en kregen ze inzicht in de kwaliteit en duurzaamheid van verschillende merken. Vandaag bestaan de activiteiten eveneens uit het importeren en verkopen van koffiemachines en automaten voor de Belgische markt. In totaal zijn er achttien mensen actief, vier op de administratieve afdeling en veertien techniekers. In 2015 startte CDS automaten met eService, een softwarepakket van Initeam. eService is software op maat gemaakt voor de verkoop, verhuur en onderhoud van machines en installaties.

Tom Lefevre, zaakvoerder CDS: “Aanvankelijk hebben we verschillende partijen gecontacteerd voor een nieuw softwareprogramma. Initeam viel meteen op door hun persoonlijke en sympathieke aanpak. Er werd effectief geluisterd naar onze uitdagingen en wensen. Deze zijn correct geïnterpreteerd en vertaald naar een intuïtief softwarepakket.”

“De laatste twee jaar zijn we als bedrijf sterk kunnen groeien, mede dankzij onze administratieve software”, vertelt Tom. “Vroeger was ik twee à drie dagen per week bezig met de facturatie. Nu is die klus in een halve dag geklaard, terwijl het aantal facturen wel sterk is toegenomen. Dit geeft ons de tijd en vrijheid om te focussen op andere, meer winstgevende, zaken.”

“Transparantie is een waarde die we hoog in het vaandel dragen. eService helpt ons om deze waarde over heel de lijn door te trekken naar onze klanten. Met de mobiele applicatie registreren onze techniekers hun werkuren en scannen ze alle gebruikte onderdelen. De klant krijgt onmiddellijk een digitaal, gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde werken. Duidelijker kan niet.“

“De applicatie synchroniseert automatisch alle werkuren, onderdelen en services naar eService. Een enorme tijdswinst die praktisch equivalent staat met een voltijdse werknemer. De papierkost die wij uitsparen valt ook zeker niet te onderschatten.”

“De verschillende periodieke onderhouden, herstellingen en aanpassingen plannen mijn werknemers in op een digitaal planbord. Heel gebruiksvriendelijk en werkelijk een magnifieke toepassing,” aldus de zaakvoerder.

“De grootste kost was, achteraf gezien, niet de aankoop van de software, maar wel om onze organisatie volledig op punt te krijgen om optimaal met de software te kunnen werken. Zo werd o.a. het volledige artikelbestand opnieuw aangemaakt en werd het magazijn heringericht. Een grote investering waar we nu wel iedere dag de vruchten van plukken.”

“Wat de toekomst betreft? Momenteel maken we werk van een webshop gekoppeld met de backoffice. De orders van de webshop komen automatisch binnen in eService. Daarnaast zal onze stock in real-time gekoppeld worden met de webshop. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook dit verhaal samen met Initeam tot een goed einde zullen brengen”, concludeert Tom Lefevre.

CDS automaten